Nhà gỗ 5 gian 32 cột thông gian có dĩ

Nhà gỗ 5 gian 32 cột thông gian có dĩ đây là mẫu nhà có số cột đầy đủ trong nhà 5 gian cổ truyền, Một công trình kế thừa nét kiến trúc độc đáo của dân tộc, lại phát huy tinh thần thời đại mới để phù hợp với lối sống hiện đại, mang tính giáo dục cao.

Gọi ngay