Nhà gỗ 5 gian 22 cột có buồng gói, cột đồng trụ

Gọi ngay