Nhà gỗ 3 gian 22 cột 2 dĩ

Ngôi nhà gỗ được thiết kế kiểu 3 gian bắc bộ, 22 cột có dĩ. Phần mái được lớp ngói đỏ tươi và có độ dốc lên tới 68% giúp che mưa nắng hiệu quả. Ngói lựa chọn từ các nhà máy sản xuất, hoặc được nung thủ công.

Gọi ngay